Od 29.aprila 2021.godine do 3.januara 2022.god Optima Power d.o.o. je ...

učestvovala na kapitalnom remontu u TENT B1 Obrenovac. Svi poslovi su završeni u skladu sa termin planom i zadatim rokom.