Društvo sa ograničenom odgovornošću za osnovne mašinske radove "OPTIMA POWER" Modriča - produžnica Slovenija

Skraćeni naziv: "OPTIMA POWER" d.o.o. Modriča - produžnica Slovenija

Sjedište: Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana, Slovenija

MENADŽMENT

Direktor, Davor Karalić

POSLOVNE INFORMACIJE

Matični broj: 9239545000

PIB: 57572623