OPTIMA POWER ,,Mašinski park na 1000 m2 završena druga investiciona faza budućeg

savremenog CNC mašinskog postrojenja za visokopreciznu obradu metala malih i velikih serija. Prema planu bi trebalo biti u naredne dve godine u potpunosti stavljeno u funkciju. Prvenstveno bi pokrivalo potrebe potrošača u energetskom i industrijskom sektoru na regionalnom i međunarodnom tržištu.